img
img
img

โปรแกรมพิเศษ

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ โปรแกรมจินตคณิต ภาษาจีน ว่ายน้ำ โปรแกรม ABLE Program ดนตรีสากล มีบริการรถรับ-ส่ง

โครงการเพชรเอกปัญญา

สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนในโครงการ "เพชรเอกปัญญา" มุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เจริญงอกงามเต็มศักยภาพ

คุณครูกว่า 130 คน

เรามีครูผู้สอนมากกว่า 130 คน เตรียมพร้อมสำหรับโปรแกรมการเรียนกว่า 10 โปรแกรมการเรียน ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน

About Us

โรงเรียนเอกปัญญา เป็นเลิศทางวิชาการ ผสานเทคโนโลยี มีมาตรฐานสากล บนรากฐานความเป็นไทย

The students must demonstrate a high level of academic abilities in collaboration with technological skills in order to attain a world class standard based on Thai values.

มาตราการโควิด 19

รวมมาตรการสำคัญต่างๆ ในการปฏิบัติตัว ช่วงโควิด

Read More

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

เปิดรับสมัครถึง 19 พฤศจิกายน 2564

สอบแข่งขัน วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

ประเภทการแข่งขัน
1.อัจฉริยภาพด้านคณิต – วิทย์
(ค่าสมัคร 300 บาท)
2.อัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ
(ค่าสมัคร 150 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ประถมศึกษาตอนต้น (ป.2-ป.3)
2.ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
3.มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
4.มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นี้เลยค่ะ
กดเลย

สนใจสมัคร กรอกข้อมูลลงฟอร์มนี้ได้เลยค่ะ
คลิกที่นี่

Read More

มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง

‼️ตรวจสอบได้เฉพาะ "นักเรียนโรงเรียนเอกชน" เท่านั้น

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนนั้น
โดยขณะนี้ ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://regis-stu.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=initHelp

Read More

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามและช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียน Online

คุณครูมุ่งมั่นที่จะสอน นักเรียนตั้งใจที่จะเรียน เพราะแบบนี้ ทำให้เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะสรรหาวิธีการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน

Read More

ผู้ปกครอง จากบริษัทจิรัฐพัฒนาการเกษตร ได้มอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียน

โรงเรียนเอกปัญญา ขอขอบคุณ
ท่านผู้ปกครอง นายเกษม จิรัฐพิกาลพงษ์ และนางดวงกมล เรืองธุระกิจ
จากบริษัทจิรัฐพัฒนาการเกษตร
ได้มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ 1 ถังใหญ่ ให้กับโรงเรียนเอกปัญญา

Read More

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลดเงินค่าเล่าเรียน โรงเรียนเอกปัญญา

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลดเงินค่าเล่าเรียน โรงเรียนเอกปัญญา

Read More

6/2564 การตรวจติดตามและการรับจ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ท่านเพ็ญพักตร์สุราฤทธิ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนท่านเบญจาถิตย์พิพิธนักวิชาการศึกษาชำนาญการและท่านบุญญาฤทธิ์ศิริพรรณนักวิชาการศึกษาชำนาญการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้มาตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติต่างๆให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกปัญญาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

5/2564 การประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ผ่านระบบวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 16.30 นโรงเรียนเอกปัญญาได้รับการประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (การตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการอิเล็กทรอนิกส์) การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเอกปัญญาคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย 1. ดร. วราภรณ์วงศ์ตาประธานคณะกรรมการ 2. ดรวิชนีย์ทศศะกรรมการ 3. ดร. วิไลวรรณสิทธิกรรมการการประเมินดำเนินการไปด้วยกัลยาณมิตรโดยมีนางมยุราพาณิชย์พงศภัคผู้รับใบอนุญา / ผู้จัดการดร. ปรีดาลำมะนาผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งที่ปรึกษาโรงเรียนคณะผู้บริหารและคณะครูพร้อมบุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจนำเสนอผลงานปีการศึกษา 2560-2562 ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินราบรื่นและเรียบร้อยครบถ้วนตามกระบวนการการประเมินที่สมศ. กำหนดการประเมินภายนอก (สมศ.) เป็นการประเมินครั้งแรกของโรงเรียนเอกปัญญาโรงเรียนเอกปัญญาขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะในการต่อยอดและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศิษย์เก่าคนเก่ง

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาสารคาม โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวพรธิยา พลอยสุวรรณ

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาสารคาม โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทลดความเหลื่อมล้ำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวรดา นาทองบ่อ

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวกุลนิดา ศรีซ้ง

ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวฐิติชญา สารขันธ์

ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

นางสาวอทิตญา บัญโสภา

มากกว่า

10

Program

มากกว่า

1700

Students

มากกว่า

10

Project

มากกว่า

130

Teachers