รายละเอียดข่าว

img

Top test online

แนวข้อสอบเก่า วิชา GPA TEST 5 วิชารวม
- ประถม 1-3 ดาวน์โหลด
- ประถม 4-6 ดาวน์โหลด
- มัธยม 1-3 ดาวน์โหลด


แนวข้อสอบเก่า วิชาคณิตศาสตร์
- ประถม 1-3 ดาวน์โหลด
- ประถม 4 ดาวน์โหลด
- ประถม 6 ดาวน์โหลด
- มัธยม 1 ดาวน์โหลด
- มัธยม 2 ดาวน์โหลด

แนวข้อสอบเก่า วิชาอังกฤษ
- ประถม 6 ดาวน์โหลด
- มัธยม 1 ดาวน์โหลด
- มัธยม 2 ดาวน์โหลด

แนวข้อสอบเก่า วิชาภาษาไทย
- ประถม 6 ดาวน์โหลด
- มัธยม 2 ดาวน์โหลด