รายละเอียดข่าว

img

ผู้ปกครอง จากบริษัทจิรัฐพัฒนาการเกษตร ได้มอบแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียน

โรงเรียนเอกปัญญา ขอขอบคุณ
ท่านผู้ปกครอง นายเกษม จิรัฐพิกาลพงษ์ และนางดวงกมล เรืองธุระกิจ
จากบริษัทจิรัฐพัฒนาการเกษตร
ได้มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ 1 ถังใหญ่ ให้กับโรงเรียนเอกปัญญา