รายละเอียดข่าว

img

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามและช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียน Online

คุณครูมุ่งมั่นที่จะสอน นักเรียนตั้งใจที่จะเรียน เพราะแบบนี้ ทำให้เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะสรรหาวิธีการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน