รายละเอียดข่าว

img

มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง

‼️ตรวจสอบได้เฉพาะ "นักเรียนโรงเรียนเอกชน" เท่านั้น

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนนั้น
โดยขณะนี้ ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://regis-stu.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=initHelp