จดหมายข่าว

8/2564 มอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จ

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ในนามคุณมุยราพาณิชย์พงศภัคผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการโรงเรียนเอกปัญญาและร้านเคมาร์ท ได้มอบเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ ชุด PPE (ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสู้โควิด -19) จำนวน 100 ชุดและเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนจำนวน 20 ตัวให้กับนายแพทย์สมานมิตรอัฐนาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป

7/2564 ประชุมผู้ปกครองโครงการเพชรเอกปัญญาทางออนไลน์

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเอกปัญญาประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการเพชรเอกปัญญาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Google meet เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายและวิธีการดำเนินการตลอดโครงการเพชรเอกปัญญาโรงเรียนเอกปัญญาขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

6/2564 การตรวจติดตามและการรับจ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ท่านเพ็ญพักตร์สุราฤทธิ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนท่านเบญจาถิตย์พิพิธนักวิชาการศึกษาชำนาญการและท่านบุญญาฤทธิ์ศิริพรรณนักวิชาการศึกษาชำนาญการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้มาตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติต่างๆให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกปัญญาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

5/2564 การประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ผ่านระบบวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 16.30 นโรงเรียนเอกปัญญาได้รับการประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (การตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการอิเล็กทรอนิกส์) การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเอกปัญญาคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย 1. ดร. วราภรณ์วงศ์ตาประธานคณะกรรมการ 2. ดรวิชนีย์ทศศะกรรมการ 3. ดร. วิไลวรรณสิทธิกรรมการการประเมินดำเนินการไปด้วยกัลยาณมิตรโดยมีนางมยุราพาณิชย์พงศภัคผู้รับใบอนุญา / ผู้จัดการดร. ปรีดาลำมะนาผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งที่ปรึกษาโรงเรียนคณะผู้บริหารและคณะครูพร้อมบุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจนำเสนอผลงานปีการศึกษา 2560-2562 ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินราบรื่นและเรียบร้อยครบถ้วนตามกระบวนการการประเมินที่สมศ. กำหนดการประเมินภายนอก (สมศ.) เป็นการประเมินครั้งแรกของโรงเรียนเอกปัญญาโรงเรียนเอกปัญญาขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะในการต่อยอดและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3/2564 พิธีเปิดห้องเรียนอัจฉริยะ YCT จากสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางมยุรา พาณิชย์พงศภัค ผู้จัดการโรงเรียนเอกปัญญา และศาสตราจารย์ดร. เกิ่งจวิน ผู้อำนวยการฝ่ายจีนจากสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดห้องเรียนอัจริยะ YCT ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างเต็มศักยภาพของโรงเรียนเอกปัญญา

2/2564 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) การจัดตั้งศูนย์สอบย่อยวัดระดับความรู้ภาษาจีนและการจัดตั้งห้องเรียนอัจฉริยะYCT

โรงเรียนเอกปัญญา ได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์ ดร.เกิ่งจวิน ผู้อำนวยการฝ่ายจีน จากสถาบันขงจื้๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์สอบย่อยวัดระดับความรู้ภาษาจีน และจัดตั้งห้องเรียนอัจริยะ YCT ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนเอกปัญญา เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - จีน

1/2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธบมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 นางมยุรา พาณิชย์พงศภัค ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการโรงเรียนเอกปัญญา ดร.ปรีดา ลำมะนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อแจ้งนโยบายการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อผู้ปกครอง ในปีการศึกษา 2564 และมอบเงินเรียนฟรี 15 ปี ทั้งนี้ได้รวมวางแผน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง ในการวางแผน การเรียน เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่นักเรียน และผู้ปกครองได้ตั้งเป้าหมายไว้ให้สำเร็จ

4/2564 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ภายในห้องเรียนและจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกอาคารของเรียนในโรงเรียนเอกปัญญา